‘Eigenaren kunnen hun kennis over tuinieren delen’

WIERDEN – Voor het vijfde jaar wordt op 28 en 29 juli het Open Tuinweekend gehouden. “Het doel is laagdrempeligheid”, vertelt Jeanne Bekkema van Open Tuinen Wierden. “Deelnemers vertellen over enthousiast over wat je kan doen met het stuk grond achter je huis.” Het gaat ook om kennisoverdracht. “Sommige eigenaren weten bijvoorbeeld alle Latijnse namen van planten. De liefde voor tuinen is in ieder geval overal even groot. Bezoekers kunnen informatie krijgen en inspiratie opdoen.”

‘Leuk om voor ander publiek te zingen’

MARKELO – Het Markelo’s Mannenkoor houdt op zaterdag 7 juli een concert ter afsluiting van het seizoen. Bestuurslid Henk Bargboer: “Het was een positieve periode. Met dirigente Jacobine van Laar hebben we leuke dingen gedaan. Ze geeft ons vertrouwen dat we iets kunnen en dan lukt het ook. Bij het herdenkingsconcert hebben we liederen gezongen die we normaal niet zingen en snel zijn ingestudeerd met haar hulp. We hebben veel complimenten gekregen.”

De waakhondfunctie van de online en offline regionale media in Almere en Noordoostpolder

Vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is de opdracht gegeven om in samenwerking met het Lectoraat Media & Civil Society van Hogeschool Windesheim de regionale media onder de loep te nemen. Doelstelling is om na te gaan wat de kwaliteit van de lokale en regionale berichtgeving is. Hierbij staat de volgende vraag centraal: in hoeverre levert de berichtgeving van lokale en regionale media in Nederland een bijdrage aan de publieke oordeelsvorming over lokaal beleid?